Drugpunt Aalter

Bij Drugpreventie kan je terecht voor professionele begeleiding en advies rond drugs en andere genotsmiddelen.

Voor wie?
Druggebruikende jongeren, hun vrienden, ouders en partner kunnen bij Drugpunt terecht.

Het kan gaan over legale drugs (bv. alcohol) en over illegale drugs (bv. cannabis). Ook gokken en grenzeloos gamen kunnen aan bod komen.

Wat?
Drugpunt biedt informatie, advies en begeleiding.

Aan de hand van één of enkele vertrouwelijke gesprekken willen we het druggebruik bespreekbaar maken en het inzicht in het gebruik vergroten.

Beroepsgeheim
Elke Drugpunt-medewerker heeft en respecteert het beroepsgeheim: alle contacten zijn strikt vertrouwelijk.

Praktisch
Alle gesprekken, begeleidingen zijn op afspraak en volledig gratis.

Sociale dienst Eeklo

Heb je nood aan een luisterend oor en advies in verband met opvoedingsproblemen, relationele problemen, psychische problemen, …? Onze sociaal werkers luisteren graag naar je vragen en zoeken samen met jou naar de meest passende oplossing.

Jeugddienst Eeklo

Nood aan een luisterend oor? Vragen rond bepaalde thema’s voor school of jezelf? Zit je niet lekker in je vel? Wil je gewoon eens je hart luchten? Je bent altijd welkom op de jeugddienst voor een vrijblijvende babbel.

Breed onthaal

Bij Breed onthaal kunnen mensen van Zelzate of omstreken terecht met vragen omtrent verschillende levensdomeinen (onderwijs, werk, gezondheid, wonen, vrije tijd, juridisch-financieel, …). Hiervoor werken verschillende organisaties samen (o.a. PC Sint-Jan Baptist, huisartsenpraktijk Sassevaart, Saamo, CAW, Voluit (Obra Baken), OCMW, RTJ De Tafels, Eerstelijnszone Oostmeetjesland,…).

We bieden hier ook psychologische hulp voor kinderen en jongeren tussen 0 en 23 jaar. Verder werken we geconventioneerd, waardoor mensen hier terecht kunnen voor betaalbare psychologische hulpverlening aan €4 of €11 per gesprek (afhankelijk van verhoogde tegemoetkoming). Het eerste gesprek is trouwens altijd gratis. 

Dit initiatief is onderdeel van de op te richten brede eerstelijnspraktijk. Het project werd weerhouden als 1 van de 7 pilootprojecten vanuit Agentschap Zorg en Gezondheid en ontving hiervoor een subsidie. Deze subsidie zal gebruikt worden om de realisatie van de Brede eerstelijnspraktijk waarin gezondheid ( huisartsen en polikliniek GGZ) en welzijn elkaar fysiek vinden in de praktijk.

RTJ De Tafels

RTJ De Tafels (Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp) is een gratis mobiele dienst voor jongeren en hun netwerk, die elke vraag ernstig neemt.

JAC Eeklo

Heb je hulp nodig of zoek je informatie? Je kunt bij het Jongeren Advies Centrum (JAC) terecht met je vragen en krijgt gratis professionele hulp.

Jongere zijn is niet altijd gemakkelijk. Er gaat vanalles in je hoofd om. De dingen die je meemaakt, maken het niet altijd gemakkelijker. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. En daar heb je recht op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp. Samen zoeken we naar een oplossing, naar de mogelijkheden die bij jou en in je omgeving te vinden zijn.

Het JAC Eeklo helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen. Problemen thuis? Op zoek naar je eigen stek? Vragen over seks? Slachtoffer van geweld of misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over pesten? Informatie nodig om alleen te gaan wonen? Of over je rechten en plichten? … Je kan bij het JAC terecht met elke vraag.

Bereikbaarheid

Je kan elke werkdag bellen van 9 tot 13u met al je hulpvragen.
Je kan mailen naar onze hulpverleners. Zij antwoorden binnen de 48 uur.
Je kan chatten met een hulpverlener van maandag tot en met vrijdag van 13u tot 19u.
Je kan enkel op afspraak langskomen.

Assessmentteam PAKT

Het Assessmentteam biedt hulp aan personen met een (vermoeden van) psychische problematiek en/of hun netwerk.

Radar – connect 14-25

Connect 14-25 is een programma dat zich richt op vroegdetectie en -interventie bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik bij jongeren tussen 14 en 25 jaar.

Het programma biedt:

Consult en advies – al dan niet telefonisch –  bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik
Informatie, coaching en vorming aan ouders, familie, vrienden, … (= nulde lijnspartners) en hulpverleners, psychologen, huisartsen, … (= eerstelijnspartners)  over psychosegevoeligheid en/of middelengebruik: Hoe detecteer je het? Hoe vang je signalen op? Hoe ga je ermee om?
Laagdrempelige begeleiding van de jongere, met aandacht en ondersteuning van de personen in de omgeving van de jongere. Dit gebeurt ambulant en outreachend, d.w.z. thuis of in de buurt, niet op een dienst of een ziekenhuis. 
Ondersteuning om te zoeken naar verdere zorgtrajecten indien nodig
Wie is de doelgroep?
Oost-Vlaamse jongeren en jongvolwassenen tussen 14 en 25 jaar met psychosegevoeligheid en/of middelengebruik
Personen uit de omgeving van deze jongeren die zich hierover zorgen maken
Professionelen die hierrond advies, ondersteuning of vorming wensen
Hoe kan je aanmelden?

Meld je telefonisch of via mail aan via onderstaande contactgegevens en vermeld dat je uit regio Gent-Meetjesland komt. Je krijgt binnen de week een antwoord. 

Connect 14-25 is gratis.