Weer-op-gang kaart

Weer-op-gang kaart geeft je een overzicht van zelfhulpgroepen en lotgenotencontact in jouw buurt.

Vereniging voor weduwen en weduwenaars

Vereniging voor Weduwen en Weduwnaar brengt weduwen en weduwnaars samen, verdedigt hun belangen en verschaft hen steun. De vereniging wil aan weduwen en weduwnaars de kans geven elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en zich te ontspannen. Ze organiseert in elke Vlaamse provincie ontmoetings- en ontspanningsdagen waarop ook de kinderen welkom zijn. Op lokaal vlak worden wekelijks bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd.

Vereniging voor verlegen mensen (VVM)

Vereniging voor verlegen mensen is een lotgenotengroep waar verlegen mensen aan hun zelfvertrouwen kunnen werken. Ze bieden verschillende cursussen en activiteiten aan met als doel de verlegenheid te verminderen.

Uilenspiegel: Praatgroep Turnhout

Uilenspiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In Turnhout is een praatgroep waar gebabbeld wordt over verschillende thema’s.

Toxan Zoersel

Toxan Zoersel is een zelfhulpgroep voor allerlei verslavingen, medicamenten in het bijzonder.

Stoppen.be

De website Stoppen.be is gebaseerd op zelfhulp en deelt informatie en ervaringen over stoppen met een verslaving.

SOS Nuchterheid: Zoersel

SOS Nuchterheid is een vrijzinnig, humanistisch zelfzorginitiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun problemen met alcohol, drugs, medicijnen,…

SOS Nuchterheid: Turnhout

SOS Nuchterheid is een vrijzinnig, humanistisch zelfzorginitiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun problemen met alcohol, drugs, medicijnen,…

SOS Nuchterheid

SOS Nuchterheid is een vrijzinnig, humanistisch zelfzorginitiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun problemen met alcohol, drugs, medicijnen,…

Similes: Turnhout

Similes is een vereniging voor de familie en vrienden van personen met een psychische kwetsbaarheid.