Sociale dienst Eeklo

Heb je nood aan een luisterend oor en advies in verband met opvoedingsproblemen, relationele problemen, psychische problemen, …? Onze sociaal werkers luisteren graag naar je vragen en zoeken samen met jou naar de meest passende oplossing.

Solidaris: infopagina gezonde-geest

Een gezonde geest, het is belangrijker dan ooit. Kom hier alles te weten over hulpmiddelen voor een gezonde geest en terugbetalingen en diensten vanuit ons ziekenfonds.

De Triangel

De Triangel biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen

MFC Meetjesland

Blij Leven is een voorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen begeleidt.

VZW Apart

Jongeren die omwille van verontrustende situaties en/of feiten gebaat kunnen zijn bij een intensieve contextbegeleiding.

Brugfiguur Marjolijn Braet

Als brugfiguur probeert Marjolijn kinderen, ouder(s) en scholen dichter bij elkaar te brengen. Dit doet ze door gezinnen te ondersteunen op verschillende vlakken (opvoeding, opvang, vrije tijd, …), scholen versterken, het contact tussen de school en het gezin te verbeteren,…

Marjolijn is het aanspreekpunt voor de twee basisscholen in Harelbeke: Sint-Rita en Heilig Hart.

De Katrol

De Katrol biedt gratis huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning aan huis.

De Katrol

De Katrol biedt gratis huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning aan huis.

De Katrol

De Katrol biedt gratis huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning aan huis.