Meer gespecialiseerde hulp

Hulp in de buurt

Leeftijd: 

Kind, jongere, volwassene

Regio: 

België

Leeftijd: 

Kind, jongere, volwassene

Regio: 

België

Vind een psycholoog

Vind een psycholoog door je gemeente, klacht of gewenste therapievorm in te geven….

Leeftijd: 

Volwassenen

Regio: 

Kempen

Leeftijd: 

Volwassenen

Regio: 

Kempen

Netwerk GGZ Kempen: aanmeldingsteam

Aanmeldingsteam (AMT) is een gecentraliseerd kenniscentrum m.b.t de zorg voor personen vanaf 18 jaar met een psychische kwetsbaarheid…

Leeftijd: 

Jongeren, Volwassenen

Regio: 

Kempen

Leeftijd: 

Jongeren, Volwassenen

Regio: 

Kempen

CGG Kempen

CGG Kempen biedt preventie, vroegdetectie/vroeginterventie en begeleiding/behandeling aan mensen met een ernstige psychische, ernstige psychosociale en/of psychiatrische problematiek…

Leeftijd: 

Kind, jongeren, volwassenen

Regio: 

Vlaanderen

Leeftijd: 

Kind, jongeren, volwassenen

Regio: 

Vlaanderen

Psycholoog

Psychologen hebben zich toegespitst op de kennis over psychische stoornissen en de behandeling hiervan….

Leeftijd: 

Kind, jongeren, volwassenen

Regio: 

Vlaanderen

Leeftijd: 

Kind, jongeren, volwassenen

Regio: 

Vlaanderen

Therapeut

Een therapeut gaat samen met je aan de slag om een antwoord te vinden op jouw hulpvraag. Vind…

Leeftijd: 

Kind, jongeren, volwassenen

Regio: 

Vlaanderen

Leeftijd: 

Kind, jongeren, volwassenen

Regio: 

Vlaanderen

Psychiater

Een psychiater is een arts gespecialiseerd in psychiatrie en het behandelen van complexe of zwaardere psychiatrische stoornissen. …

Leeftijd: 

Jongeren, Volwassenen

Regio: 

Kempen

Leeftijd: 

Jongeren, Volwassenen

Regio: 

Kempen

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) Geel

OPZ in Geel biedt professionele zorg. Zowel jongeren, volwassenen en ouderen met psychiatrische problemen, als volwassenen en ouderen…

Leeftijd: 

Jongeren, Volwassenen

Regio: 

Kempen

Leeftijd: 

Jongeren, Volwassenen

Regio: 

Kempen

Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) Turnhout

PAAZ is voor (jong)volwassenen en ouderen die vastlopen in hun denken, voelen en doen….

Leeftijd: 

Jongeren, Volwassenen

Regio: 

Kempen

Leeftijd: 

Jongeren, Volwassenen

Regio: 

Kempen

AZ Turnhout: dagziekenhuis psychiatrie

Dagziekenhuis psychiatrie is voor (jong)volwassenen en ouderen die vastlopen in hun denken, voelen en doen….

Leeftijd: 

Volwassenen

Regio: 

Kempen

Leeftijd: 

Volwassenen

Regio: 

Kempen

Route 11

Route 11 is een psychosociaal rehabilitatiecentrum waar deelnemers vaardigheden leren om de draad weer op te pikken na…

Leeftijd: 

Volwassene

Regio: 

Meetjesland

Leeftijd: 

Volwassene

Regio: 

Meetjesland

CAW Oost-Vlaanderen

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het leven. Je kan dan in alle vertrouwen terecht…

Leeftijd: 

Volwassene, jongere

Regio: 

Meetjesland

Leeftijd: 

Volwassene, jongere

Regio: 

Meetjesland

CGG Adentro

Specialisten in preventie en behandeling van ernstige psychische problemen….

Leeftijd: 

Kind, jongere

Regio: 

Meetjesland

Leeftijd: 

Kind, jongere

Regio: 

Meetjesland

MFC Meetjesland

Blij Leven is een voorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen begeleidt….

Konden we je toch niet verder helpen? Neem vrijblijvend contact op met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) van jouw regio.

Kzitermee.be  laat jou niet in de steek.
Meer info over onze organisatie?